Partners

Vi är ett företag som värdesätter partnerskapet väldigt mycket, detta  vid alla typer av Automationsarbeten.
​​​​​​​
I och med att den tekniska utvecklingen går så snabbt och allt blir bara mer och mer avancerat, så är ett bra samarbete mycket viktigt. Vi tror inte på att vi alla kan mycket och då är "halvbra" på det mesta inom Automation.

I stället bör var och en specialisera sig på någon eller några speciella saker för att sedan i stället söka samarbete för att lösa större och bredare arbetsuppgifter.
Vårt mål är att söka samarbete med andra tekniska konsultföretag som på samma sätt har fördjupade och specialiserade kunskpaper, men gärna då också med sådan kunskap som vi själva saknar.

Men vi är mycket noga med vårt val av samarbetspartner, detta för att kunna garantera vårt egna höga kvalitetskrav.

IndustriAutomation i Sandviken AB

www.industriautomation.se

Ett leverantörsoberoende ingenjörsföretag inom industriell automation som erbjuder allt från rådgivning till totalåtagande med funktionsansvar och har gedigna kunskaper inom projektering, konstruktion, programmering och idrifttagning.
Kunder: inom Järn/Stål-, Trä-, Massa/Papper-, Verkstad-, Elkraft- och Livsmedels-sektorn.

Gefle Projektautomation AB

www.gefleprojektautomation.se

Ett fristående konsultföretag med mångårig
erfarenhet av , anläggningskonstruktion, förstudier, processanalyser, projektering, programmering och idrifttagning Kunder: inom Stål-, Trä-, Papper- och Livsmedels-sektorn.

KT Consulting AB

www.ktconsulting.se​​​​​​​

Ett fristående konsultföretag med mångårig erfarenhet av programmering och analys av PLC/DCS system samt projektering och idrifttagning.
Kunder: inom Stål-, Trä-, Papper- och Livsmedels-sektorn.

RLT Consulting AB

www.rltconsulting.se​​​​​​​

Ett fristående konsultföretag med mångårig erfarenhet av programmering och analys av PLC/DCS system, samt projektering och idrifttagning inom processindustrin.
Kunder: inom Stål-, Trä-, Papper- och Livsmedels-sektorn.

Serima AB

www.serima.se

Ett fristående konsultföretag med mångårig erfarenhet av programmering, systemutveckling, automation, mekanik och el-teknik, forskning och utveckling inom produktionsteknik.
Kunder: inom Stål-, Trä-, Papper- och Livsmedels-sektorn.