Policy

Kvalitetpolicy


​​​​​​​En del av vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar så att vi förknippas med god kvalitet och stimulerar våra kunder till återköp.
​​​​​​​
För att förtydliga bredd och djup i vår ambition har vi fastställt följande punkter:​​
 • Vi skall efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar, däribland ISO 9001.
 • Vårt krav på god kvalitet gäller i alla avseenden, som t.ex. tillförlitlighet, punktliga leveranser, servicevilja och attityd mot kunder.
 • Våra medarbetare skall ha rätt kompetens och själv vara ansvariga för kvaliteten i eget arbete såväl internt som externt.
 • Vi skall göra rätt från början och leverera rätt kvalite i rätt tid, detta ska gälla för allt vårt arbete.
 • Vi skall säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra produkter och tjänster.
 • Vi skall ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov.

Denna policy gäller GISA Consulting AB från och med juni 2013.

Det är vår övertygelse att vår Kvalitetspolicy är av största vikt för vår verksamhet, kund och framtida konkurrenskraft.

Mats Fredriksson
GISA Consulting AB​​​​​​​

Miljöpolicy 


​​​​​​​En del av vår affärsidé är att leverera med hänsyn taget till pris, prestanda och miljö, det bästa alternativen inom automation, el, energi och intelligenta hem.

För att förtydliga bredd och djup i vår ambition har vi fastställt följande punkter:​
 • Vi skall efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar, däribland ISO 14001.
 • Vi skall ständigt försöka minska vårt användande av produkter och tjänster som har negativ miljöpåverkan.
 • Vi skall kontinuerligt arbeta för att öka vår miljökompetens och uppmuntra medarbetare till ett ökat miljömedvetande.
 • Vi skall ta hänsyn till de förväntningar som våra kunder, medarbetare, ägare och omvärlden har på oss.
 • Vi skall sträva efter att förbättra vår arbetsmiljö och prioritera våra medarbetares hälsa.
 • Vi skall säkerställa att energin används med sparsamhet, detta genom att spara energi och förbättra energiutnyttjandet i all vår verksamhet.
 • Vi skall ta hänsyn till våra leverantörers miljöpåverkan och prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöpåverkan.
 • Vi skall öppet redovisa fakta om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
 • Vi skall arbeta på ett sätt som präglas av ständiga miljöförbättringar.

Denna policy gäller GISA Consulting AB från och med juni 2013.

Det är vår övertygelse att vår Miljöpolicy är av största vikt för vår verksamhet, kund och framtida konkurrenskraft.

Mats Fredriksson
GISA Consulting AB​​​​​​​